Saturday, July 24, 2010

Mesyuarat Jawatankuasa Celik 3M 1/2010

Minit Mesyuarat Jawatankuasa Celik 3M Kali 1 2010

Tarikh : 27 Januari 2010 ( Rabu)
Masa : 1.15 petang.
Tempat : Bilik Mesyuarat SK SYP1


Agenda:
1. Ucapan Pengerusi
2. Pengesahan Perlantikan Jawatankuasa Celik 3M 2010
3. Analisis dan pencapaian Murid Pemulihan Khas
4. Laporan Pencapaian Murid Pemulihan Khas.
5. Perancangan Tahunan Aktiviti Celik 3M 2010.
6. Kewangan.
7. Hal-hal lain.

Kehadiran:
1. Pn Rosnah bt Che Amat - Pengerusi
2. Pn Hjh Zawah bt Essa - Timbalan Pengerusi.
3. Pn Hjh Sabariah bt Jusoh - Naib Pengerusi 1.
4. Pn Normadiah bt Yaacob - Naib Pengerusi 2.
5. En Ishak b Hamat - Setiausaha.
6. En Zulhisan b Ibrahim - Ketua Panitia BM/ Guru BM 5 Pintar
7. Pn Zainora bt Che Ahmad - Guru BM Tahun 2P
8. En Azman b Shafie - Guru BM Tahun 3P
9. Pn Norhazani bt Din - Guru Matematik Tahun 2P
10.Pn Zarina bt Yaacob - Guru Matematik Tahun 3P.
11.En Ahmad Tarmizi b Hj Apandi - Guru Bimbingan dan Kaunseling.

Agenda 1
Ucapan Guru Besar
1.1 Terima kasih kepada AJK kerana menghadirkan diri ke mesyuarat kali 1/2010.
1.2 Program Celik 3M selain dari Program Pemulihan Khas ialah LINUS ( Literasi dan Numerasi) dan juga PROTIM.
1.3 Program LINUS untuk murid tahun 1, Pemulihan Khas untuk murid tahun 2 dan 3, PROTIM untuk murid tahun 4,5 dan 6.
1.4 KPI Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan guru ialah semua murid tahun 3 sessi 2012 tidak ada yang gagal 3M. Mereka mesti lulus LINUS kecuali murid khas.

Tindakan: Semua AJK

Agenda 2

Pengesahan Perlantikan Jawatankuasa Celik 3M 2010.
2.1 Pn Saniah mencadangkan Perlantikan Jawatankuasa Celik 3M 2010 diterima untuk disahkan. Disokong oleh semua AJK.

Tindakan: Semua AJK

Agenda 3
Analisis Pencapaian Murid Pemulihan Khas 2009
3.1 Setiuasaha membentangkan Analisis Pencapaian Murid Pemulihan Khas 2009.

Pengerusi menerangkan peranan AJK berdasarkan bidang tugas masing-masing:
1. Setiausaha - Mengendalikan fail-fail yang berkaitan dengan segera dan kemaskini.
2. Ketua Panitia; - Menentukan prestasi murid-murid lain ( selain murid LINUS, Pemulihan Khas & PROTIM) berada pada target yang telah ditentukan.
3. Guru Mata Pelajaran;- Mengadakan pemulihan dalam kelas kepada murid yang tidak terlibat dengan program celik 3M dan dikenalpasti masih lemah dan memerlukan bimbingan individu yang subjek-subjek tertentu.
4. Guru Bimbingan dan Kaunseling.
4.1 Membuat dan merekod perjumpaan perjumpaan dengan ibubapa murid yang bermasalah 3M. Lawatan ke rumah perlu dibuat (jika perlu).
4.2 Segala aktiviti yang berkaitan mesti direkodkan dan sentiasa dikemaskinikan.
4.3 Guru Bimbingan dan kaunseling juga bertanggungjawab membuat program untuk mengkaji sebab-sebab murid bermasalah 3M untuk diberi bantuan yang sepatutnya. Mungkin murid-murid dalam kategori ini mempunyai masalah tertentu.

Tindakan : Semua AJK

Agenda 4.
Laporan Pencapaian Murid.
Setiausaha membentangkan Laporan Pencapaian Murid Pemulihan Khas 2009/10
(lihat edaran/ lampiran)
Pengerusi menerangkan perkara berikut:
1. Dalam mesyuarat panitia, ketua Panitia bertanggungjawab mengkaji headcount dan mengenalpasti murid yang bermasalah 3M.
2. Target untuk murid pemulihan: KPI program pemulihan khas ialah tiada murid mencapai gerd 'E'. Jika murid mencapai gred 'D', ianya adalah satu kejayaan dan sekiranya murid mencapai gred 'C', ianya merupakan satu bonus.

Tindakan : Semua AJK

Agenda 5
Perancangan Tahunan
5.1 Setiausaha membentangkan Perancangan Tahunan Program Pemulihan Khas 2010.
(lihat edaran/ lampiran)
5.2 Pengerusi menjelaskan perkara-perkaraa berikut:
5.2.1 Guru-guru perlu membuat diagnostik untuk mengenalpasti bidang kelemahan murid.
5.2.2 Murid tahun 1 perlu dibentuk cara menulis yang betul. Pengukuhan perlu dilakukan ditahun 2 dan 3.
5.2.3 Bahan BBM yang digunakan oleh program pemulihan khas / celik 3M boleh juga diaplikasikan dikelas-kelas lain.
5.2.4 Perjumpaan dengan ibubapa/penjaga murid perlu dilakukan secara individu ( boleh digunakan waktu panduan dan persediaan).
5.2.5 Perbanyakkan aktiiviti murid semasa proses p&p.

Tindakan : Semua AJK

Agenda 6
Kewangan
6.1 Pengerusi menjelaskan bahawa peruntukan kewangan boleh digunakan dengan mengisi nota minta untuk barang yang diperlukan.

Tindakan : Semua AJK

Agenda 7
Hal-hal lain
7.1 Penolong Kanan Pentadbiran:
7.1.1 Beri insentif kepada murid yang membuat anjakan prestasi.
7.1.2 Murid pemulihan perlu diberi perhatian dan bimbingan peribadi oleh guru-guru berkenaan.
7.1.3 Di akhir tahun tiada murid yang mendapat gred 'E'.

Tindakan : Semua AJK

Mesyuarat ditangguh jam 3.00 petang.

Disediakan oleh:
Ishak bin Hamat
Setiausaha JK Celik 3M 2010.

No comments:

Post a Comment