Monday, April 26, 2010

Ujian Saringan 1/ April 2010 (IPP2M) Bahasa Melayu Murid Tahun 3 Pintar

Hari ini 27 April 201 seramai 9 orang murid tahun 3 Pintar menduduki Ujian Saringan 1 / April 2010 subjek BM menggunakan Instrumen Penentu Penguasaan Membaca dan menulis ( IPP2M). Masa 11.15 - 12.45
Calon yang hadir hari ini:
Lelaki: 6 orang
Perempuan : 3 orang
Jumlah : 9 orang
Tidak hadir: 1. Lutfi b Yunus
2. Mohd Amin Nazrin Mohd Yusuf


No comments:

Post a Comment